พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

          วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายกฤษฏา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน, นายชิตชนก  สมประเสริฐ  ผส.ชป.8, นายประเทือง  วันดี ผคป.สุรินทร์, นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์  ผคป.บุรีรัมย์  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดสุรินทร์-จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561
หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สนามช้าง อารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายกฤษฏา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน, นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายประเทือง  วันดี, นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผคป.บุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดสุรินทร์-จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7–8 พฤษภาคม 2561  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.