ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล

          วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลโท เดชอุดม  นิชรัตน์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล โดยมี นายเมธี  สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายมนัส  กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน, นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย์ ผอ.สำนักกฎหมายและที่ดิน, นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผคบ.มูลล่าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีษะเกษ                                                          
          ในการจัดประชุมหารือครั้งนี้เพื่อเป็นการพิจารณาผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล โดยที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมกันที่จะตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษามติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินอพยพ เพื่อเสนอคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์เรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่ออพยพราษฎรออกจากเขตน้ำท่วม เนื่องจากการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศล พิจารณา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กลุ่มราษฎรเสนอรายชื่อผู้แทนกลุ่มละ 1 คน ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งผู้แทนภาคประชาชนและชาวบ้าน พึงพอใจกับแนวทางการปฎิบัติดังกล่าว

   

                              

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.