โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 จัดกิจกรรมเดินหน้าขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน" kick off เมนูการใช้ยางพาราภาครัฐ

          วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่เป็นประธานในกิจกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” kick off โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง โดยมีนายโสภิญญา   เกิดสกุล  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลปรุใหญ่ ตำบลหนองจะบก ตำบลหนองกระทุ่ม และ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม kick off “ไทยนิยม ยั่งยืน” ณ บริเวณ คลอง RMC 1R-RMC ประตูระบายน้ำโพธิ์เตี้ย เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.