สชป.8 เดินหน้าขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน"

          วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สชป.8 เดินหน้าขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน" Kick off ครอบคลุมทุกพื้นที่ (คป.นครราชสีมา,คป.บุรีรัมย์,คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์,คบ.ลำตะคอง,คบ.ลำพระเพลิง,คบ.ลำนางรอง และคบ.มูลล่าง) โครงการสร้างงานสร้างรายได้ การส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ การพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.