Display # 
Title Author Hits
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 50
สชป.8 จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ Written by ผู้ดูแลระบบ 56
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 53
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การล้างบัญชีสินทรัพย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 111
กรมชลประทาน ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย มั่นใจสงกรานต์ปีนี้มีน้ำเพียงพอ Written by ผู้ดูแลระบบ 77
ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน Written by ผู้ดูแลระบบ 110
สชป.8 ร่วมงาน“สืบชะตาต่อชีวิต ฟื้นฟู อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็มบ้านหญ้าคา ครั้งที่ 2 LANDMARK FOR KNOWLEDGE CENTER” Written by ผู้ดูแลระบบ 85
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 114
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง โครงการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) Written by ผู้ดูแลระบบ 134
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลุ่มน้ำมูลบน จังหวัดนครราชสีมา - บุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 120

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.