Display # 
Title Author Hits
ประชุมและลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 64
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 95
สชป.8 จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ Written by ผู้ดูแลระบบ 115
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 91
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การล้างบัญชีสินทรัพย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 143
กรมชลประทาน ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย มั่นใจสงกรานต์ปีนี้มีน้ำเพียงพอ Written by ผู้ดูแลระบบ 133
ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน Written by ผู้ดูแลระบบ 175
สชป.8 ร่วมงาน“สืบชะตาต่อชีวิต ฟื้นฟู อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็มบ้านหญ้าคา ครั้งที่ 2 LANDMARK FOR KNOWLEDGE CENTER” Written by ผู้ดูแลระบบ 130
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 160
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง โครงการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) Written by ผู้ดูแลระบบ 189

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.