Display # 
Title Author Hits
ประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมรองรับกิจกรรม "จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัยน้ำท่วม" Written by ผู้ดูแลระบบ 58
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่งานเตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรม "จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย" จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 57
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) Written by ผู้ดูแลระบบ 68
ประชุมเร่งรัดติดตามงานโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำอาจารย์พุฒ จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 55
ผส.ชป.๘ เข้าร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในการเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Written by ผู้ดูแลระบบ 60
สชป.๘ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนภายในกรมชลประทาน Written by ผู้ดูแลระบบ 59
ประชุมเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ จากอิทธิพลของพายุวิภา โพดุล และ คาจิกิ ในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) Written by ผู้ดูแลระบบ 60
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) วันที่ 16 กันยายน 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 58
สชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 71
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณสะพาน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี Written by ผู้ดูแลระบบ 63

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.