Display # 
Title Author Hits
ประชุม โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล) ครั้งที่ 6/2555 Written by ผู้ดูแลระบบ 1119
ประชุม ผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 7/2555 ประจำเดือนกันยายน Written by ผู้ดูแลระบบ 1597
โครงการศึกษาดูงานเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ณ โครงการชลประทานจันทบุรี Written by ผู้ดูแลระบบ 2187
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเสนอแผนงานโครงการการวางระบบบริหารจัดการน้ำปี 2555 1301
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 1430
งานประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1276
ประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2555 1283
กรมชลประทานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1502
พิธีเปิดถนนชลประทาน 1721
การประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 2/2555 1334

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.