รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดทำ Work shop ในเ...
ประชุมทางไกลผ่านระบบเครือ...


กิจกรรม

          วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 89,000 ดอก ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกไม้จันทน์ ร้อยรวมใจ ถวายอาลัย แด่พ่อหลวง" ทั้งนี้ได้เชิญชวนโครงการฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ และพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกกุหลาบเวียงพิงค์) โดยมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ จำนวน 89,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเป็นการถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้     
          นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจักรภพ  จำปาทิตย์ และ นายนิรันดร์  สุขสูงเนิน ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมถึงข้าราชการจากโครงการชลประทานนครราชสีมา และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2347 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2394 ภายหลังจากที่รัชกาลที่ 3 เสด็จสวรรคต เถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2394 รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทรงแก้ไขธรรมเนียมข้าราชการเข้าเฝ้าให้สวมเสื้อเช่นประเทศตะวันตก ทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีและการต่างประเทศกับชาติตะวันตก (สนธิสัญญาเบาว์ริง) ทรงนำสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก ทรงสนพระทัยเรียนรู้ภาษาตะวันตกและวิชาการของตะวันตก เช่น วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ จนทรงสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ตำลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำ จนได้รับการขนานพระนามว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เสด็จสวรรคตในวันที่ 1 ตุลาคม 2411 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้มีหมายกำหนดการเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับวันที่ระลึกพระมหากษัตริย์รัชกาลอื่น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะในการดังกล่าว        

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.