รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

จุลสารข่าวสำนักงานชลประทา...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...


กิจกรรม

          วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ ทั้งนี้ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบต่อจากพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 236 ปี โดยมี นายวชิรพงษ์  เพ็งแก้ว นายนาวิน  เปียนขุนทด และ นายศรัณยู  ประทุมศาลา ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี    
          วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข           และในเวลา 09.45 น. ได้จัดพิธีวันข้าราชการพลเรือนซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ สร้างจิตสำนึก ความตระหนักในภาระหน้าที่ในการให้บริการของข้าราชการ ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางสาวเขมณัฏฐ์  โดมขุนทด, นางแสงอรุณ  วงศ์เตชิต และ นางสาวนิภาวะดี  คำดี ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งข้าราชการจากโครงการชลประทานนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย    

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.