รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

จุลสารข่าวสำนักงานชลประทา...
สชป.8 เดินหน้าขับเคลื่อน ...


กิจกรรม

          สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 ร่วมพิธีตักบาตร           และในเวลา 12.00 น. จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 และ นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
           วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายมุรธาร์ธี  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายโสพจน์  จันทวาด, และ นางสาวสิริกานต์  ชาญปรีชารัตน์ ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธี           สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ.2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ และเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทย พระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด นั่นคือ จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก ไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู ทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอด และยังรวมไปถึงรัฐไทใหญ่บางรัฐ และนับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพเป็นต้นมา หงสาวดีได้เพียรส่งกองทัพเข้ามาหลายครั้ง แต่ก็ถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาตีแตกพ่ายไปทุกครั้ง ในปี พ.ศ.2133 เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2133 พระชนมายุได้ 35 พรรษา ทรงพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 และโปรดเกล้าฯ ให้พระเอกาทศรถ พระอนุชา ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช แต่มีศักดิ์เสมอพระมหากษัตริย์อีกพระองค์ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 เสด็จสวรรคต รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา สิริรวมการครองราชสมบัติ 15 ปี    

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.